Termeni si conditii

Definiţii:

– ” Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.mediaed.ro ” constituie acordul încheiat cu Asociaţia MediaPedia, proprietar şi administrator al site-ului, acord asumat de către orice persoană (utilizator) prin accesarea/vizitarea site-ului şi/sau care doreşte/utilizează în orice mod serviciul oferit prin acest site;

– MediaPedia se referă la Asociaţia MediaPedia cu sediul in Bucureşti, Sector 3 (cui: 26571990), organizaţie privată non-profit;

– conţinut = textul, grafica, sunetul, imaginea, filmul, programele etc., incluse sau constituind orice document şi/sau fragmente/porţiuni ale documentelor prezente în paginile acestui site, sub orice formă s-ar regăsi;

– utilizator = orice persoană care accesează acest site pentru orice motiv, inclusiv pentru a posta un conţinut precum şi pentru a descărca, folosi, copia parţial sau integral documente /fişiere care se regăsesc pe acest site.

– serviciu = posibilitatea şi/sau utilizarea de către orice persoană (utilizator) a accesului la date şi informaţii comunicate de MediaPedia şi furnizorii săi prin Internet (aceştia putând fii inclusiv utilizatorii), cu ajutorul acestui site, www.mediaed.ro, inclusiv dar nelimitat la publicarea unui conţinut nou pe acest site.

Asumarea

Continuarea accesării/vizitării site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau a serviciului, reprezintă o asumare integrală şi neconditionată a prezentului acord. MediaPedia poate modifica în orice mod, oricând şi oricare din clauzele acestui acord, fără nici o notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori.

Orice persoană care nu doreşte să işi asume integral prezentul acord sau modificările acestuia este obligată să înceteze imediat accesarea/vizitarea/utilizarea site-ului şi a oricărui serviciu oferit de acesta.

Legea aplicabilă

Clauzele prezentului acord sunt interpretate şi executate potrivit legii române.

Litigii

Părţile convin ca în cazul unor neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor iar în caz contrar pe baza unei înştiinţări prealabile, orice litigiu va fi soluţionat prin intermediul instanţelor de judecată competente.

Conţinutul

Toate articolele publicate pe site-ul www.mediaed.ro sunt originale si apar sub semnatura autorilor lor de drept, ca parte integranta a revistei on-line SanchiMedia, revista on-line  pentru adolescenti, un proiect  de educatie media al Asociatiei MediaPedia in colaborare cu ISMB.

În cazul în care nu este menţionat expres autorul, conţinutul site-ului aşa cum este el definit este proprietatea MediaPedia. Orice lucrare, referat, document, creaţie artistic sau literară, programe de calculator publicate/ existente pe acest site sunt protejate de “Legea dreptului de autor” şi de Tratatele şi acordurile internaţionale privind drepturile de proprietate intelectuală.

Reproducerea partiala si integrala se poate face numai cu mentionarea autorului articolului si a site-ului www.mediaed.ro.
Sanchi Media nu-si asuma drepturile de autor pentru imaginile care insotesc articolele. Acestea sunt folosite doar cu scopul informarii cititorilor si, dupa caz, al promovarii productiilor, spectacolelor, sau textelor la care articolele fac referire.

Utilizatorii care publică sau trimit orice fel de conţinut pe/pentru acest site inţeleg şi acorda Asociaţiei MediaPedia, în momentul publicării/trimiterii, orice drept de utilizare, adaptare, modificare şi retransmitere inclusiv publicarea materialelor respective. Aceasta cesiune este gratuită, nelimitată în timp, la nivelul teritorial al Uniunii Europene.

Utilizatori care publică/trimit orice fel de conţinut pe/pentru acest site garantează şi îşi asumă: răspunderea asupra originalităţii conţinutului; obligaţia de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor ale unei terţe persoane. Încălcarea acestei obligaţii va atrage exclusiv răspunderea utilizatorului respectiv şi în niciun caz nu va implica răspunderea MediaPedia.

Scopul exclusiv al conţinutului site-ului este unul educativ-informaţional non-profit. Utilizatorii nu pot copia, prelua, reproduce, publica, transmite, vinde, distribui sau modifica integral sau parţial continutul acestui site în alte scopuri.

În scopul de a preveni o eventuală încălcare a legislaţiei în vigoare, în cazul în care un utilizator constată o nerespectare a drepturilor de autor sau a altor drepturi, acesta va trimite un mesaj la adresa [email protected] care în măsura posibilităţilor utilizatorului, va conţine următoarele elemente: indicarea materialului de pe site-ul nostru şi identificarea originalului,  subiecte ale încălcării drepturilor de autor; adresa, numarul de telefon şi adresa de poşta electronică a părţii vătămate; o declaraţie prin care partea vătămată arată că informaţiile din mesaj privitoare la încălcarea drepturilor de autor sunt conforme cu realitatea, iar partea vătămată este autorizată să acţioneze în numele titularului drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi pretinse a fi încălcate; o semnatură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acţioneze în numele celui care posedă drepturile de autor în scopul înregistrării mesajului.

MediaPedia garantează confidenţialitea informaţiilor transmise potrivit prezentului paragraf în limitele prevederilor legale. MediaPedia îşi rezervă dreptul de a bloca accesul la conţinutul asupra căruia a primit o notificare de încălcare a unui drept al unei terţe părţi şi de a bloca accesul la conţinutul întregului site pentru un utilizator despre care a fost notificat legal că ar fi încălcat drepturile intelectuale ale unui terţ.

Securitate

Utilizatorul îşi asumă că MediaPedia nu poate controla şi nu oferă nici un fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin reţeaua sa de comunicaţii şi prin Internet sau prin serviciu, în ciuda faptului că MediaPedia va face tot ce îi stă în putinţă pentru a menţine securitatea informaţiilor.

Utilizatorul poate folosi serviciul pentru a afla diferite informaţii afişate de către MediaPedia pe Web, pentru a face legătura cu alte Reţele sau site-uri web din lume, aşa încât Utilizatorul îşi asumă respectarea politicilor de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că MediaPedia nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă şi nu îşi asumă nici o obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora. Utilizatorul accesează acele situri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.

MediaPedia nu garantează că orice serviciu sau conţinut oferit de terţe surse este acceptabil şi disponibil, în orice parte României sau prin utilizarea oricărui program de conectare la INTERNET (“browser”). Dacă Utilizatorul acceseaza alt conţinut sau servicii de pe site-uri ale unor terţi, MediaPedia nu este responsabilă pentru respectarea de către utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele ţări.

Protecţia datelor personale

Pentru a putea optimiza calitatea serviciilor oferite de site şi a raspunde întrebărilor utilizatorilor sau pentru a tine evidenţe despre utilizarea site-ului, poate fi necesară solicitarea unor informaţii cu caracter personal cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon. De aceea MediaPedia va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Limitarea răspunderii

MediaPedia nu va fi raspunzătoare pentru nici un fel de daune directe sau indirecte rezultate din accesarea/folosirea acestui site, MediaPedia nefiind responsabilă pentru erorile sau omisiunile prezente în conţinutul furnizat de utilizatori, sau de erorile omisiunile rezultate din utilizare serviciilor de interconectare la internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *